Reiki

Wat betekent Reiki? 

Reiki is een japans woord en bestaat uit twee delen. 

REI betekent kosmisch en KI betekend levensenergie. 

Samengevat betekend het dus Kosmische Levensenergie.

Reiki en Gezichtsmassage 60 minuten 42,00 euro

Mikao Usui


  Reiki: 

- Ontspant
- Ontstrest
- Pijnklachten verminderen of verdwijnen

  Helpt en ondersteunt bij:

- Slapeloosheid
- Verslavingen
- Piekeren
- Hoofdpijn
- Loslaten etc. 


  Wat is Reiki?

Reiki is d.m.v. handoplegging jezelf en/of anderen op energetisch niveau genezen.

De energetische behandeling werkt op mentaal, emotioneel en fysiek niveau. 

Reiki is ook een ander woord voor Chi, Ki, Prana, Manna, Liefde en Licht. 

Het is niet "uitgevonden" het is er altijd al geweest. 

Niemand kan precies uitleggen wat Reiki precies is, je kunt het alleen maar ervaren. 

Reiki is ook een alternatieve geneeswijze.

Het is beslist geen religie (of sekte). Het heeft niets met religie te maken.†

Het is er voor iedereen!

Het is ons aller geboorte recht. 

Reiki is ook een Innerlijke Spirituele Leerweg.

Het helpt je om tot je ware zelf te komen.


 

 
Wat doet Reiki?


Het allerbelangrijkste om te weten is dat Reiki niet alleen genezing is door handoplegging.

Het is een investering in je gezondheid en het stimuleert je geestelijke gewaarwording enorm. 

Door Reiki wordt je leven een stuk aangenamer en investeer je in je eigen geluk. 

De Reiki energie is een hele liefdevolle, krachtige en positieve energie die ons voedt en helpt ons lichamelijk,
geestelijk, emotioneel en spiritueel te ontwikkelen.

Het is een geweldige energie om je lichamelijk-, geestelijk-, emotioneel- en spiritueel helingsproces te ondersteunen
om negativiteit los te laten en het te vervangen door positiviteit.

Het heft blokkades in de Chakra's op en dat na verloop van tijd zal dat weer resulteren in het open van het Hart.

Reiki is niet te sturen het gaat daar naar toe waar het op dat moment het hardste nodig is. 

Het kan en mag door jong en oud gebruikt worden (op enkele kleine uitzonderingen na) en is volkomen veilig. 

Hierbij wil ik wel meteen vermelden dat het niet raadzaam is om een behandeling van huisarts, specialist of andere
behandelaar zonder hun medeweten of overleg met hun geheel of gedeeltelijk te stoppen of af te breken. 

Bovendien is het raadzaam om voor een goede diagnose altijd een arts te consulteren. 


Hoe kun je Reiki ontvangen? 

Reiki kun je op 2 manieren ontvangen 

- door een Reiki behandeling van iemand die ingewijd is in Reiki Usui. 
- door een inwijding.  

 
Het Reiki Usui system voor natuurlijk genezen


Korte geschiedenis van Reiki:

De Boeddhistische monnik Mikao Usui gaf les aan zijn leerlingen.
Een van zijn studenten vroeg of hij geloofde in spontane genezingen.

Usui zei dat hij daarin geloofde maar, moest verder antwoord schuldig blijven. 
Hij was echter vastbesloten om hier een antwoord op te vinden. 

Zo begon zijn reis door vele landen op zoek naar het geheim van natuurlijk genezen. 
Tijdens een van die reizen hoorde hij van een Zen Klooster waar hij mogelijk antwoorden
kon vinden. 
Daar zouden eeuwen oude Heilige Boeken zijn die dit onderwerp behandelden. 

Hij reisde naar het Klooster en vroeg de monniken of hij daar mocht blijven om de boeken te lezen en te bestuderen. 
De boeken waren echter geschreven in het Sanskriet. 
Dus voordat hij de boeken Łberhaupt kon lezen moest hij eerst de mooie oude taal leren. 

Hij ontdekte in de Heilige Boeken een formule, die het hem mogelijk maakte om contact te maken met de Hogere Macht van Genezing.
Nu had hij de formule wel, maar hij begreep nog steeds niets van de werking van deze Kracht. 

Hij vroeg de monniken om raad. Zij vertelden hem om naar de Heilige Berg KURUMA te gaan en daar 21 dagen te vasten en te mediteren. 


Usui vertrok naar KURUMA. Daar vaste en mediteerde hij 21 dagen. 
Al die dagen gebeurde er niets bijzonders. 

 
Maar op de laatste ochtend zag hij een stralend licht op hem afkomen. Hij wist op dat moment dat dat Licht de genezende kracht was. Usui realiseerde zich dat het Licht met hem probeerde te communiceren. 

Hij stelde zich er voor open en via zijn derde oog ontving hij alle Weten, de Symbolen en de Mantra's die beschreven waren in de formule. 

Vanaf dat moment heeft hij zichzelf en anderen kunnen genezen. Eerst deed hij dat voor iedereen, maar al gauw kwam hij tot de ontdekking van twee hele belangrijke elementen van Reiki: 


Deze kracht heelde ook op geestelijk en emotioneel niveau.

De ontvanger blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn genezingsproces en moest zelf de bereidheid hebben om zelf actief mee te werken aan zijn genezing.

Usui praktiseerde de rest van zijn leven Reiki in heel Japan.
Hij genas en wijde duizenden mensen in.

De methode bestond toen uit: 

- De energie 
- De Symbolen en Mantra's 
- De Inwijdingen. 


 

  Voor zijn dood leidde hij 16 teachers op.  Zodat deze prachtige healing methode niet verloren zou gaan.  Een van hen was Dr. Hayashi.

Hij heeft in zijn praktijk jarenlang zijn bevindingen opgeschreven.

Die info heeft hij gebruikt om de handposties, de drie Reiki graden, en de initiatie procedures te standaardiseren. 

Dr. Hayashi
  Om er zeker van te zijn dat Reiki bewaard zou blijven heeft hij de complete teachings doorgegeven aan Mevr.Takata.

Van daaruit is het Reiki Usui System of Natural Healing zijn reis over de hele wereld begonnen en wordt nu door velen
over de hele Wereld beoefend en gepraktiseerd. 

Mevr.Takata 
  Copyright Marthe Verwijst 2008-2024

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.      

   


La plage de Beautť 06-20278307    Uw lichaam ! Mijn zaak !